OZONE POWER

o3 o3

O ozonie

Ozon:

 1. W stanie gazowym jest niebieski i ma charakterystyczny ostry zapach, przypominający ditlenek siarki i chlor.
 2. Ozon jako silny utleniacz -powszechnie stosowany jest do usuwania zanieczyszczeń chemicznych, w dezynfekcji i deakaryzacji pomieszczeń, w procesie uzdatniania wody, czy jako czynnik odkażający w przemyśle spożywczym
 3. Pierwsze wzmianki dotyczące ozonu sięgają roku 1785, kiedy to holenderski przyrodnik Van Marum odnotował, że w pobliżu maszyny elektrostatycznej powstaje pewien szczególny zapach. Jednak dopiero w 1840 r. Schonbein z Bazylei wprowadził nazwę “ozon” pochodzącą od greckiego słowa “pachnący”
 4. Ozon jest bardzo silnym związkiem utleniającym, dużo silniejszym od tlenu. Jego właściwości utleniające są związane z następującą reakcją
  O3 = O2 + O
  Ozon rozpada się na cząsteczkę tlenu i tlen atomowy, który jest bardzo aktywny. Już w zwykłej temperaturze wywołuje procesy utleniania np. rtęci.
 5. Ozon jest 3-atomową stosunkowo nietrwałą cząsteczką tlenu, o bardzo silnych właściwościach utleniających i dezynfekujących. Wykazuje 50 razy silniejsze i 3000 razy szybsze działanie niż np. chlor
 6. Ozon jest gazem drażniącym błony śluzowe

 

Gdzie stosuje się ozonowanie?

Wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba dezynfekcji lub utrzymania czystości a w szczególności:

 1. Odgrzybianie klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej
 2. Usuwanie  nieprzyjemnych zapachów  :
  • zapach tytoniu
  • zapach stęchlizny
  • zapachy odzwierzęce oraz jad trupi
  • zapach spalenizny
  • zapachy substancji ropopochodnych
  • usuwanie zapachów z samochodów
 3. Deakaryzacja
  • Dezynfekcja – szkody po zalaniach
  • Usuwanie bakterii, wirusów, drobnoustrojów
  • Usuwanie insektów

 

Jak powstaje ozon?

Są dwie podstawowe metody powstawania ozonu, ultrafioletowa i wyładowanie koronowe. Większość urządzeń wykorzystuje metodę wyładowania koronowego, symulując powstanie błyskawicy.

W momencie, gdy ozon zostanie wytworzony w urządzeniu i rozproszony w pomieszczeniu rozkłada się on powrotem do czystego tlenu. Następuje to w wyniku kilku procesów: naturalnego rozkładu (lub powrotu do tlenu) w wyniku niestabilności chemicznej ozonu. Proces ten może zostać przyspieszony przez obecność w pomieszczeniu ścian, dywanów stymulujących rozkład ozonu. Reakcja utleniania z materiałami organicznymi wywołującymi nieprzyjemne zapachy, które usuwają ozon. Reakcja z bakteriami, które niszczą ozon w wyniku reakcji utleniania. Poza tym cały pozostałościowy ozon sam z siebie wróci do stanu czystego tlenu, w ciągu 30 min osiągając tylko połowę swojego wcześniejszego stężenia. Oznacza to, że po każdych kolejnych 30 minutach ilość pozostałego po reakcji oczyszczania ozonu będzie się zmniejszać o połowę w stosunku do stanu sprzed 30 minut. Jest to zbliżone do rozkładu geometrycznego 16:8:4:2:1. W praktyce okres połowicznego rozkładu wynosi mniej niż 30 minut zależnie od temperatury, bakterii i innych skażeń powietrza. Ozon, więc mimo całej swojej siły nie jest trwały, wykonuje swoje zadanie i znika.

 

Czy ozonowanie jest bezpieczne dla zdrowia?

Ozonowanie jest w 100% metodą ekologiczną, bezpieczną dla wszystkich a w szczególności dla alergików, dzieci i osób starszych.

 

Gdzie można wykorzystywać metodę ozonowania?

Można ją stosować w gastronomii, szpitalach, przychodniach,hotelach, żłobkach i przedszkolach, domach opieki społecznej, zakładach pogrzebowych, klubach fitness, halach sportowych, przemyśle i w wielu innych miejscach; praktycznie wszędzie!